Veel gestelde vragen

Wat zijn implantaten?
Een implantaat is een metalen stiftje dat vast zit in de kaak; het is eigenlijk een kunstwortel.
Het implantaat is gemaakt van titanium, een licht en sterk metaal en waaraan het kaakbot vastgroeit.
Voor titanium bestaat geen overgevoeligheid. Een implantaat is even groot als de wortel van een tand.
Op het implantaat kan een kroon bevestigd worden. Een verloren tand of kies wordt op deze manier vervangen.
Soms ontbreken er veel tanden of kiezen en wordt een kunstgebit of een frameprothese gedragen.
Er worden dan twee of meer implantaten geplaatst waarop drukknoppen worden bevestigd.
Het kunstgebit of de frameprothese klikt hier stevig op vast.
Hoe wordt een implantaat geplaatst?
Onder plaatselijke verdoving wordt een gaatje in de kaak geboord waarin het implantaat wordt aangebracht.
Na enige tijd is het bot goed aan het implantaat vastgegroeid.
Dan wordt op het implantaat de definitieve kroon, brug of drukknop bevestigd.
In de tussenliggende periode kan altijd een tijdelijke kroon of een kunstgebit gedragen worden.
Is elke kaak geschikt?
Er is soms te weinig bot aanwezig voor een betrouwbaar houvast van het implantaat.
De mond moet gezond en schoon zijn.
Veel roken is schadelijk voor het houvast van de implantaten.
Ziet een kroon of brug er even mooi uit?
De kans om een zeer mooi resultaat te bereiken is groot.
Het eindresultaat hangt echter voor een groot gedeelte af van de beginsituatie,
de mate van eerder botverlies en de conditie van omringend tandvlees.
Groeien implantaten altijd vast?
Vrijwel altijd: 98 tot 99% van de implantaten in de onderkaak functioneren probleemloos.
In de bovenkaak is dit percentage door geringere botdichtheid iets kleiner.
Als het implantaat niet vastgroeit, kan over het algemeen een nieuw implantaat worden
geplaatst na een genezingsperiode.
Is de behandeling pijnlijk?
De ingrepen vinden plaats onder lokale verdoving waardoor u geen pijn zult voelen.
Na de ingreep, als de verdoving uitgewerkt raakt, zult u wat pijn en ongemak ondervinden.
Het tandvlees rondom de wond zal wat zwellen.
Normale pijnstillers zijn gewoonlijk voldoende om de napijn te onderdrukken.
Hoe lang gaan deze nieuwe tanden mee?
Er zijn mensen die al 25 jaar plezier hebben van hun implantaten.
Essentieel voor succes op de lange termijn zijn een goede mondhygiëne en regelmatige controle door uw tandarts.
Hoe lang blijven de implantaten vastzitten?
Er bestaan studies waaruit blijkt dat na 30 jaar meer dan 90% van de geplaatste implantaten nog functioneren.
Als een implantaat verloren raakt, is daar meestal een oorzaak voor aan te geven: nicotine gebruik, slechte mondhygiëne, ziekte, knarsetanden.
Proef je het metaal van de implantaat?
Het implantaat is gemaakt van titanium.
Dit is een lichaamsvriendelijk metaal dat niet reageert met lichaamsvloeistoffen en geen smaak heeft.
Geven detectorpoortjes alarm?
Implantaten geven net zo min dergelijke reacties als metalen vullingen of kronen.
Zijn implantaten schadelijk voor de gezondheid?
Titanium implantaten worden al meer dan 30 jaar toegepast zonder aanwijzingen voor gezondheidsschade.
Alle in Nederland toegepaste implantaten voldoen aan internationale normen voor werkzaamheid en veiligheid.
Veroorzaken implantaten bij MRI of Röntgenopnamen schade?
Implantaten kunnen, net als metalen kronen, vullingen of piercings, een verstoring geven van röntgen- of MRI- opnamen.
Is er een leeftijd grens voor implantaten?
Implantaten worden in de regel niet geplaatst onder de leeftijd van 16-18 jaar omdat het kaakbot
dan nog groeit.
Een hoge leeftijd vormt geen belemmering voor een succesvolle behandeling.
Bestaat er een allergie voor implantaten?
Er zijn geen voorbeelden van allergische reacties op titanium.
Een tijd zonder gebit?
Als in een tandeloze kaak implantaten zijn geplaatst mag de oude gebitsprothese meteen weer gedragen worden.
Soms is het raadzaam de onder prothese 2 weken uit te laten dit om de implantaten goed vast te laten groeien (dit na overleg met de implantoloog)
De eerste dagen/week zal dit niet erg goed passen omdat er hechtingen in de mond zitten maar de prothese kan al die tijd wel gedragen worden.