Tarieven

Of behandelingen door uw verzekering worden vergoed hangt af van de polisvoorwaarden.
Van elk behandelvoorstel zal een begroting worden gemaakt welke door uw verzekeringsmaatschappij beoordeeld zal worden.
Na goedkeuring zal de eigen bijdrage in rekening worden gebracht.

Alle tarieven voor verzekerden bij Avéro Achmea zijn hier te vinden Tarieven